Visie

De sectie NGT van Levende Talen is in 2008 opgericht, om tegemoet te komen aan de vraag van docenten binnen het vakgebied om een beroepsvereniging op te richten. Als vereniging richten wij ons op het bevorderen van het NGT-onderwijs en de ontwikkelingen hiervan. Dit doen we door ondersteuning te bieden aan docenten NGT, NMG en DC met of zonder Hbo-diploma middels bescherming, professionalisering en het stimuleren/faciliteren van netwerk.

Bescherming doordat we aangesloten zijn bij de vakbond middels Levende Talen. Levende Talen is als lid van de FvOv via de koepel CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) aangesloten bij de vakcentrale VCP (Vakcentrale voor Professionals) om ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen.

Professionalisering door het bieden van workshops, verspreiden van nieuwsbrieven, het onderhouden van contacten met gerelateerde organisaties en het opzetten van een lerarenregister.

Stimuleren/faciliteren van netwerk door het organiseren van workshops, bieden van een forum en het verspreiden van contactgegevens.