Taken en speerpunten

Taken

De inspanningen van de sectie NGT richten zich voornamelijk op:

 • Het bevorderen van de uitwisseling van kennis over de Nederlandse Gebarentaal
 • (NGT) door publicaties en presentaties;
 • Het informeren over NGT-onderwijs via nieuwsbrieven en digitale media;
 • Het stimuleren van contacten tussen docenten;
 • Het onderhouden van contacten met instellingen die NGT-onderwijs aanbieden;
 • Het uitbouwen van de (taal-)didactische kennis bij NGT-docenten door workshops
 • En publicaties (o.a. in het Levende Talen Magazine en het Levende Talen Tijdschrift).

Activiteiten

Het sectiebestuur richt zich op (aansturing van) de volgende activiteiten:

 • De volgende activiteiten staan op de agenda:
  • Twee workshops, de eerste in maart en de tweede in oktober;
  • Op de tweede zaterdag van april de algemene ledenvergadering (ALV);
  • Op de jaarlijkse Landelijke Studiedag in november verzorgt de sectie NGT een workshops.
 • Meer communicatie binnen en buiten de vereniging door:

Speerpunten

Onze belangrijkste punten van aandacht zijn:

 • Het opzetten van een register voor NGT-docenten;
 • Faciliteren van inhouds – en ervaringsuitwisseling voor leden;
 • Het bieden van informatie over recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. Zulke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het ERK, Ethiek, Erkenning NGT en het passend onderwijs;
 • Meer/betere communicatie binnen en buiten de vereniging;
 • Zichtbaarheid van de sectie NGT bevorderen buiten Levende Talen;
 • Bestuurlijk overleg met andere organisaties/onderwijsinstellingen;
 • Het uitbreiden van het bestuur van drie naar meerdere personen.