Wat doen we?

Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Workshops en symposium. Wij bieden twee keer in een jaar (maart en okt/nov 2023) workshops aan. De workshops hebben ten doel om de docenten NGT, NMG en DC met of zonder HBO-diploma tegemoet te komen en ondersteuning te bieden. Afhankelijk van de behoefte wordt deze workshop ingevuld.
Ook bieden we een keer in een jaar symposium, op 9 september 2023.
Houd deze dag vrij in je agenda!

Ondervind je een bepaalde behoefte als docent, of heb je iets te bieden als docent aan andere docenten dan horen wij dit graag!

Landelijke Studiedag. Elk jaar organiseert Levende Talen een studiedag. Tijdens deze studiedag worden er verschillende workshops van de secties. Ook de sectie NGT verzorgt ieder jaar een workshop voor leden/niet-leden.

Algemene Ledenvergadering. In maart of april vindt er een ALV plaats voor de leden. Tijdens deze vergadering zal er een jaarevaluatie zijn, financieel jaarverslag en begroting en zullen enkele beleidsaspecten worden besproken. Daarna hebben we een ALV voor de leden (docenten NGT).

Activiteiten ter kennisgeving. Naast de activiteiten die VLLT NGT biedt zijn er nog veel meer activiteiten waar een docent baat bij heeft. Graag houden wij de docenten hiervan op de hoogte.

Ben je geen lid of wil je actief op de hoogte gebracht worden over de activiteiten, mail dan naar info@levendetalenngt.nl.