Lid worden

Ben je een docent NGT, NmG of Dovencultuur en wil je lid worden? Dat kan! Kijk hieronder voor meer informatie.

Wat ontvang je als lid?

 • Levende Talen Magazine (8x per jaar);
 • Levende Talen Tijdschrift (4x per jaar);
 • Advies en bijstand bij arbeidsconflicten;
 • Korting bij workshops, studiedagen, bijscholing en vakcongressen;
 • Informatie via nieuwsbrieven, website en social media.

Contributies op jaarbasis in 2023:

 • Gewoon lid: € 85
 • Partner lid: € 45
 • Buitenlands lid: € 90
 • Gepensioneerd lid: € 45
 • Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk): € 45
 • LIO/student: € 25

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar de contributie vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Stel dat je jezelf op 15 juni als gewoon lid aanmeldt, dan betaal je vanaf 1 juli een bedrag van 37,50 euro voor de rest van het jaar.

Meld je aan via het emailadres info@levendetalenngt.nl  Dan krijg je een aanmeldingsformulier van Bureau Levende Talen voor het invullen.
Ook kan je de link https://mijn.levendetalen.nl/lid-worden invullen.

Wanneer je jezelf hebt aangemeld als lid, verklaar je daarmee tevens kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging van Leraren in Levende Talen en ben je akkoord gegaan met de bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap.