Geslaagde symposium 9 sept 2023

Afgelopen zaterdag 9 september was het 3e symposium van de VLLT sectie NGT succesvol geslaagd en het publiek was er enthousiast over.

YouTube van het 3e symposium
Zie link: VLLT symposium 2023 – YouTube

Toespraak van de voorzitter Gera
Bimodale tweetaligheid in het onderwijs door Auris
Adviescollege door Tony Bloem
Ja-nee vragen in NGT door Marloes Oomen
De enthousiaste deelnemers

Bimodale tweetaligheid in het onderwijs
Karin van Vianen en Belinda van Aa

Belinda van Aa (Taalkundige en onderzoeker bij Auris) en Karin van Vianen (Beleidsadviseur DSH bij Auris) vertellen over bimodale tweetaligheid in het onderwijs. Wat biedt Auris in het speciaal onderwijs en welke ontwikkelingen zijn er binnen het regulier onderwijs voor DSH?

Lessen NGT na erkenning NGT. Welke kansen zijn er?
Tony Bloem

Nu NGT eindelijk erkend is als een volwaardige taal, die voor breed publiek toegepast kunnen en mogen worden, liggen voor docenten NGT nieuwe uitdagingen. Op veel verschillende plekken zal vraag naar NGT lessen toenemen. Op deze wijze wordt de samenleving meer inclusiever voor dove burgers.
Bijvoorbeeld, Vorig jaar heeft Adviescollege NGT een advies uitgebracht om ouders van dove kinderen kosteloos NGT cursussen te laten volgen. Het is te gek dat professionals en leerkrachten in cluster 2 onderwijs, via hun werk wel kosteloos NGT lessen tot B1 kunnen volgen terwijl ouders en verzorgers dit zelf moeten betalen. Als die advies door de regering overgenomen wordt, zal veel vraag komen naar docenten NGT.
Zo zijn er diverse mogelijkheden, die docenten NGT kansen kunnen bieden. Bij sommige kansen moeten wetten aangepast worden. In de interactieve workshop zoeken we naar waar in de samenleving de toegankelijkheid voor doven verbeterd kan worden door optimaal gebarende mensen. Dan kunnen we eventueel nieuwe adviezen uitbrengen. 

Tweetaligheid in het gezin – een route naar competentie, verbondenheid en autonomie
Anna Schuurman – de Leur

Anna Schuurman – de Leur (contextueel therapeut en orthopedagoog, werkzaam in de jeugdzorg met o.a. Doven en slechthorende gezinnen) vertelt als moeder van een Doof kind hoe de Nederlandse gebarentaal in haar gezin ging leven. Vol verwondering over de kracht en kansen die NGT hen bood, besloten zij en haar partner dat ze een tweetalig gezin wilden worden, waar impliciet en expliciet gecommuniceerd wordt dat je het waard bent om de brug naar een andere taal en cultuur voor over te steken. Stapje voor stapje zijn ze daarheen gaan bewegen, een reis om nooit te vergeten.

Ja/nee-vragen in Nederlandse Gebarentaal
Marloes Oomen

In de vakliteratuur wordt vaak gesteld dat in NGT, net als in veel andere gebarentalen, ja/nee-vragen standaard gemarkeerd worden door opgetrokken wenkbrauwen. Maar strookt dit wel met de werkelijkheid? Eerdere studies naar NGT (Coerts 1992; De Vos et al. 2009) geven al aan dat dit beeld te simplistisch is: in verschillende situaties kunnen markeringen ook verschillen. In mijn onderzoek met collega’s van SignLab Amsterdam probeer ik inzicht te krijgen in hoe ja/nee-vragen in NGT gemarkeerd worden in verschillende contexten. In dit seminar komt aan bod welke non-manuele markeerders – van wenkbrauwen tot mondconfiguratie tot positie van het hoofd en lichaam – in wat voor gesprekssituaties worden ingezet door NGT gebaarders. Daarnaast laat ik zien dat gebaarders in het stellen van ja/nee-vragen gebruik maken van verschillende soorten zinsstructuren, afhankelijk van de situatie waarin de vraag gesteld wordt.

Zie de flyer op de Facebook van Sectie NGT, Levende Talen.
Aanmelden voor het symposium: info@levendetalenngt.nl
Deadline is 1 september


Nieuwe logo

Op het symposium 10 september 2022 werd het oude logo vervangen voor het nieuwe logo. Zie hieronder.

 

 

Levende Talen sectie Gebarentaal (VLLT NGT)

Welkom op de website van Levende Talen sectie Gebarentaal. VLLT NGT is een vakvereniging voor docenten Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met Gebaren en Dovencultuur. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het bevorderen van het NGT-onderwijs en de ontwikkelingen hiervan. Dit doen we middels:

  • Bescherming;
  • Professionalisering;
  • Stimuleren/faciliteren van netwerk.

Meer informatie over onze aanpak kun je vinden onder Wie zijn we?

Het vak docent NGT/Dovencultuur is een jong beroep. Door met elkaar samen te werken kunnen we zorgen dat het een gewaardeerd en gerespecteerd vak wordt in de Nederlandse samenleving. Heb je suggesties of wil je ons helpen dan horen wij dat graag.

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar
info@levendetalenngt.nl